اسلاید شو

2013 مارس : Hapkido

آرشیو برای مارس, 2013

کمربند سفید به زرد : سید علیرضا هاشمی ، سید جواد هاشمی ، سید امین رضا هاشمی ، محمد امین خلاصه شعار ، امیر حسین عبدلی ، امیر حسین جاویدی ، کیانوش بی کس ، محمد رضا حسن دیده ، محمد ارجمند ، قاسمی ، محمد پور میرزایی ، علیرضا جمشیدی ، مهدی زارع ، بردیا حسینی ، کیارش غلامی ، مهدی قاسم نیا ، سید علیرضا رشید هاشمی ،   ادامه مطلب ...