اسلاید شو

2013 اکتبر : Hapkido

آرشیو برای اکتبر, 2013

دان سان بونک همان چوب کوچک یا باتوم پلیس کشور کره است که پلیس کره از این باتوم استفاده می کند. ولی در اینجا باتوم به شکل چوب کوچک است که از برآمدگی هایی تشکیل شده که روی مفصل قفل می شود و فشار خیلی زیادی بر روی مفصل وارد می کند که این برآمدگی های روی چوب، بر روی مچ، گردن و ضربه زدن به دنده های حریف وارد   ادامه مطلب ...

دفاع شخصی در بعضی از ورزش های آسیایی یافت می شود، مانند کشور های کره، ژاپن و چین. دفاع شخصی فواید بسیاری دارد که می توان بر علیه دشمن استفاده کرد. با تحریک کردن رگ های عصبی و قفل کردن مفصل، انسان را فلج کرد و انسان قادر به انجام هیچ حرکتی نباشد. دفاع شخصی از نکات بسیار ریزی تشکیل شده است که اجرا کننده آن باید خیلی هوشیار باشد   ادامه مطلب ...

سبک هاپکیدو – دی هان کیدو در سال 1963 در کره تاسیس شد. کیدو اولین و خوشنام ترین سبک هاپکیدو مورد تایید دولت کره قرار گرفته و تنها سبک و انجمنی است که توسط شخص بنیانگذار فقید هاپکیدو، دوجونیم یانک سول چوی تاسیس گردیده است. در کره بیش از 1400 هاپکیدو وجود دارد که تعداد بیشتری از این سبک ها زیر نظر این سازمان فعالیت می کنند. نام اول سازمان   ادامه مطلب ...