اسلاید شو

2013 دسامبر : Hapkido

آرشیو برای دسامبر, 2013

در تاریخ 10 دی 1392، آزمون کمربند های آبی تا مشکی در استان البرز برگزار خواهد شد.

در تاریخ 1 آذر 1392، آزمون سراسری در استان البرز برگزار شد. در این آزمون حدود 150 شرکت کننده وجود داشت که از بین شرکت کنندگان، افراد زیر در آزمون قبول شدند. اسامی قبول شدگان به شرح زیر می باشد:   سفید به زرد: امین ترکاشوند – سهراب بدری – امیرحسین بازو وندی – علیرضا بازو وندی – امیرحسین رنجبری – مهدی ربیعی – مراد نوری – سعید کبودی –   ادامه مطلب ...