اسلاید شو

2016 اکتبر : Hapkido

آرشیو برای اکتبر, 2016

در روز جمعه مورخ 7 آبان 1395، مسابقات استانی در البرز برگزار شد و هنرجویان هاپکیدو باز هم خوش درخشیدند و پرچم هاپکیدو را بالا بردند.   تصاویر تیم هاپکیدو در مسابقات: