اسلاید شو

مسابقات کشوری بانوان در استان البرز : Hapkido

در تاریخ 29 خرداد 1392 ، مسابقات کشوری بانوان در استان البرز برگزار شد و تیم هاپکیدو به مقامات زیر دست یافته اند .

بخش مبارزه :

سما نوروزی – مقام اول

لیلا مومی وند – مقام سوم

نسیم رضایی – مقام سوم

بخش سلاح :

لیلا مومی وند - مقام دوم

ثریا احمدی - مقام دوم

نرگس سرپناه - مقام دوم

الهه رضایی - مقام دوم

نسیم رضایی - مقام دوم

تیم سلاح گروهی :

مرضیه کریم زاده ، ریحانه فولادی ، معصومه رضوانی ، اکرم کریمی ، آیدا تقی زاده ، ثمیه نوروزی - مقام دوم

تیم دفاع شخصی گروهی :

مریم بیات ، مرضیه کریم زاده ، معصومه رضوانی ، اکرم کریمی ، آیدا تقی زاده ، ثمیه نوروزی ، ریحانه فولادی – مقام اول

تیم آکروبات:

فاطمه اکبر آبادی - مقام اول

هلیا سلگی - مقام اول

هانا خاکپور - مقام اول