اسلاید شو

آزمون کمربندهای آبی تا مشکی : Hapkido

در تاریخ 10 دی 1392، آزمون کمربند های آبی تا مشکی در استان البرز برگزار خواهد شد.