اسلاید شو

قبول شدگان آزمون کمربند آبی به قرمز : Hapkido

در آزمون ارتقای کمربند آبی به قرمز، هنرجویان زیر قبول شده اند:

هومن کربلایی

محمدرضا عزتی

علی رضا عزتی

علی قاسمی

ایمان حسینی

حسین معصومی

علیرضا ایپکی

حمیدرضا اقبالی

علیرضا رسولی مهر

امیرعلی عباسی