اسلاید شو

برگزاری مسابقات کشوری بانوان : Hapkido

در تاریخ 29 و 30 مرداد 1394، مسابقات کشوری بانوان در شهر رشت برگزار می شود.